MANDY spol. s.r.o.

Šebešťanova 276

017 04 Považská Bystrica

+421 918 882 135 www.mandy.sk

mandy@mandy.sk

O firme

Rodinná firma Logar trade d.o.o. patrí medzi najúspešnejších špičkových výrobcov včelárskych potrieb z nerezu. Naväzujúc na 35-ročnú skúsenosť p. Antona Logara sa z rodinnej firmy stala dnes spoločnosť s.r.o. so 20 zamestnancami. Pán Anton Logar začal s výrobou v malej domácej garáži a svojou šikovnosťou, získanými vedomosťami i chuťou stále inovovať postupne rozširoval a zdokonaloval výrobu potrieb pre včelárov. Najprv to bola rodinná firma a dnes pod vedením 3 dedičov rodiny Logar je to firma Logar trade spol. s.r.o. Svojou šikovnosťou, usilovnosťou a schopnosťou rýchlo sa prispôsobovať požiadavkam trhu je firma už viac ako 3-desaťročia úspešnou firmou prítomnou nielen na domácom ale i na celom európskom trhu.

Od začiatkov až po dnešok patrí naša firma medzi uznávaných odborníkov na výrobu včelárskych pomôcok.

Firma už dávno prerástla z jednoduchej dielne na modernú počítačmi ovládanú sériovú výrobu. Rok 2004 bol pre nás významným prelomovým obdobím. Presťahovali sme našu firmu na nové miesto do priemyselnej zóny, kde sme si vybudovali nové výrobné, obchodné i kancelárske priestory o rozlohe 2 000 m2 a ku dnešnému dňu máme 20 zamestnancov. Výrobu sme doplnili o predajný priestor, kde si každý včelár, či už začiatočník alebo profesionál, môže vybrať všetko čo potrebuje ku svojmu včeláreniu. V rokoch 2008 / 2010 sme výrobu vybavili s tými najmodernejšími počítačom riadenými strojmi pomocou ktorých ľahko zvládame výrobu i tých najzložitejších výrobkov z nerezu.

Vychádzajúc z našich vedomostí a tradície vybudovali sme meno »LOGAR«, ktoré medzi včelármi predstavuje kvalitu, istotu a spoľahlivosť. Dlhoročné skúsenosti, široká ponuka kvalitných výrobkov ako i osobný prístup ku kupcovi - to sú hlavné vedúce kroky firmy Logar. S kupcami sa stretávame na rôznych špecializovaných výstavách nielen po celej Európe ale i po svete. Bronzová medaila za dosiahnuté výsledky v technológii – APIMONDIA 2003 je dôkazom toho, že sme na správnej ceste.

Včelárenie je činnosť ktorá dáva ľudstvu potravu, zdravie a ochraňuje prírodnú rovnováhu i spolunažívanie v nej-. Kvôli tomuto je včelárstvo silno propagované i dotované v EU a my sa snažíme o jeho rozvoj hlavne medzi mladými ľudmi.

Sme hrdí na to, že svojími výrobkami môžeme i my byť súčasťou tohto príbehu.

Hľadáčik
Napíšte kód alebo názov výrobku
Nákupný košík
Objednajte si katalóg
Informácie o cenách výrobkov
- Vložte
- Žiadajte si ponuku
- Platba po prevzatí

Zástupca pre ČR:
Stránský Vladislav
Horní Kalná 118
543 71 Hostinné
+420605840939 mobil
+420499431242
vcest@vcest.cz

E-novinky
Novinky,zvláštne akcie a zľavy, články,....